X
Miroslav Hanuš, Tereza Ramba
Tereza Ramba se svěřila, že role byla skutečně náročná.
Herminapress.cz