X
Tomáš Kislinger, Nikol Leitgeb
Apeluje na všechny, aby si dali pozor.
Se souhlasem T. Kislinger